turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


KATLANAMAMANIN DAYANILMAZ İSYANINDAYIZ

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

19 TEMMUZ 2014

Dün, CHP Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba'nın öncüllük ettiği, tek kişilik 16 Haziran Örgütü yöneticisi olarak ömürboyu hapse Mahkum Edilmiş Sarp Kuray için yapılan basın açıklamasında mecliste buluştuk. Basın açıklamasında hukuksuzluğa değinen Veli Ağbaba, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de görüşüldüğünü Türkiye'nin hem tazminata mahkum edildiğini hem de davanın eksik soruşturmalar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yeniden görüşülmesinin istediğini belirttikten sonra ortadaki hukuksuzluğa değindi. Basın açıklamasında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi adına ben söz aldım ve Sarp Kuray'ın arkadaşımız olduğunu, baş eğmeyenlerin ölmeyeceğini, Sarp Kuray'ın da baş eğmediğini bu yüzden de cezaevinden onurlu bir şekilde çıkacağını belirttim. Devrimci Halk Partisi adına Ömer Gürcan da yaptığı konuşmada Sarp Kuray'ın devrimci olduğu için cezalandırıldığını dile getirdikten sonra aynı görüşleri paylaşan kişiler olarak bu hukuksuzluğun giderilmesi için mücadele ediyoruz yönünde görüşler dile getirdi. Eşi Nur Sürer kısa duygulu bir konuşma yaparken konuyu gündeme getiren Veli Ağbaba ve CHP milletvekillerine teşekkür etti. Sarp Kuray'ın avukatı da hukuksuzluklara değinerek konuyu basın açıklamasının arkasından Anayasa mahkemesine götüreceğini söyledi.

Özellikle Sarp Kuray açısından bu çıkış iyi oldu. Çünkü sol ve sosyalist görüşte olan sayısız örgüt her konuda onca ahkam kesmesine karşın özellikle de Sarp Kuray'la ilgili olarak her nedense susmayı tercih etmiştir. Bu susuşun gerekçesi elbette kendileri için var olabilir. Ancak ileri sürülecek gerekçelerin hemen tamamı gereksiz, yersiz, Sarp Kuray gibi devrimciliğinden ve sosyalistliğinden en küçük bir kuşku duymadığımız değerli yoldaşımıza haksızlıktır. Öyle sanıyoruz ki, bazıları Sarp Kuray'ın devrimci kişiliği karşısında kendilerini boyun eğenler arasında gördükleri için düşmanlık beslemekte, köşe başını tutmuş olan kimileri zaman zaman bu iflah olmaz hallerini de dışa vurmaktadırlar.

Ne demişler ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sarp Kuray bizim için böyledir. Ne bazıları gibi inandığı davayı satmış birilerinin kanatları altına girmiştir ne de yurtdışına kaçıp oralarda devrimcilik taslama yolunu seçmiştir. O isyan ve tevekkülü kişiliğinde çelikleştirmiş bir 1968 devrimcisidir ve de 1968 devrimcilerinin çoklarının aksine onurumuzdur. Umarız; Sarp Kuray hakkında Anayasa Mahkemesi'nden bir an önce karar çıkar ve özgürlüğüne kavuşur. Karar çıkmamış olsa ya da karar gecikse bile zaten bir yıl sonra alnı açık, başı dik olarak aramıza dönecektir. Bu nedenle kendisini devrimci duygularla yürekten selamlıyorum.

Ayrıca dünkü basın açıklamasına; ismi Soma Maden Ocakları'ndaki araştırmalarla gündeme gelen Manisa Milletvekili Özgür Özel de katılmış kendisiyle de kısa da olsa konu ile ilgili sohbet olanağı buldum. Basın açıklamasında başka CHP milletvekilleri de bulundu.

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de birkaç kez basın açıklamasında bulunduk. Mecliste bulunan değişik televizyonlar ve basın ajanslarına açıklama yaptık. Basın açıklaması yaparken yanımızda CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa bulundu. Bu basın açıklamasında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak niçin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklediğimizi dile getirdim. Aynı konuda Devrimci Halk Partisi adına da Ömer Gürcan gerekli açıklamayı yaptı.

Bizler bir anlamda bu açıklamayı yaparak sol ve sosyalist solun yapamadığını yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki, faşizme karşı Birleşik Cephe'yi örmeden ve de toplumsal muhalefeti ayağa kaldırmaksızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önü kesilemeyecektir. Her şey ortadadır. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın kolundan tutup Çankaya yolundan alıp aşağı indireceğiz, ya da gelecekte Recep Tayyip Erdoğan faşizmi ile iliğimize kemiğimize kadar tanışmış olacağız. Seçim ortadadır baylar şimdi sıra sizde.

Biz Katlanamamanın dayanılmaz isyanındayız.

Kimden yanasınız?

Recep Tayyip Erdoğan'dan mı, yoksa bağımsızlıktan, demokrasiden ve sosyalizmden yana mısınız?

Buyurun söyleyin!


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI


ANA SAYFA