Turgut KOÇAK

GENEL BAŞKAN

turgutkocak2009@hotmail.com

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ'Nİ TANIYOR MUSUNUZ? - 2


TSİP hakkında bilgi almak üzere bizi çok sayıda arayan olduğu için, onların bu isteğini toplu olarak karşılamaya karar verdik. Bu yazı dizisi ile parti hakkında bilgi almak isteyenleri bir ölçüde de olsa bilgilendirmiş olacağız. Yalnız bu yazının da bilgilendirmek için yetmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle kim bize ulaşır ve öğrenmek istediği şeyi bize bildirirse kendilerine sordukları ile ilgili yanıt kesinlikle verilecektir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurulmadan önce; yani 12 Mart 1971 sonrası uzun süren bir çalışma yapıldı. Haftalık kitle dergisi çıkarıldı ve yaşanılan olayların geniş bir analizi yapılarak sola ve sosyalizme yakınlık duyan hemen herkese ulaştırıldı. Bir yandan da 12 Mart 1971 öncesi ve sonrası sol oluşumları ele alarak eleştirel bir yaklaşımla ne olması ne olmaması gerektiği üzerinde çaplı bir şekilde duruldu. Dergide parti ve parti ilkeleri uzun uzun yazılıp çizilerek Leninist parti anlayışı benimsendi ve parti bu temeller üzerinde inşa edildi.

15-16 Haziran 1974 tarihinde çalışmalar açık alana taşınarak Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kuruluşu ilan edildi. Daha kuruluşu ile birlikte parti ülkemizin her yanında büyük ilgi gördü. Önce kitle dergisi büroları arkasından da parti örgütleri kurularak ülke çapında politik çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar egemen güçlerin dikkatini çekmekte gecikmedi ve partililer hakkında TCK'nin141 ve 142. maddelerinden arka arkaya kovuşturmalar açıldı. Bir yandan da parti ve parti üyeleri faşistlerin saldırıları ile karşılaşarak parti çetin bir karsı koyuşa geçti.

1970'li yıllar partinin hem öğretisel, hem de örgütsel olarak savaşım içinde pişmesini sağladı. Parti zor dönemi sağlı sollu savaşımlarla aşarak karsılaştığı güçlükleri büyük ölçüde boşa çıkardı. 12 Eylül 1980'lere doğru gelindiğinde yığınsallaşmaya başlayan parti, 1979'da 11 ilde yapılan kısmi milletvekili seçimlerinde 90 bine yaklaşan oy aldı. Özellikle Mardin ve Siirt'te az bir oyla parlamenter çıkaramadı. Seçimler sonrasında kendisine büyük bir güven gelen TSİP'liler, çalışmalarını daha da hızlandırarak partiye katılımların artmasını büyük ölçüde başardılar. 12 Eylül faşist darbesi tam da bu günlerde ülkemizin kapısın çaldı ve ilericilere, devrimcilere ve sosyalistlere karşı sürek avı başlatıldı. Çok geniş tutuklamalar ve işkenceler birbirini izledi. Sıkıyönetim mahkemeleri ceza kesmeye başladı.

TSİP, bu dönemde çalışmalarını durdurmadı. Faşist yönetim bütün demokratik kitle örgütlerinin ve partilerin kapısına kilit vurduğu bu dönemde yönetimi gayri meşru ilan eden eden TSİP yeraltına indi. Partinin aktivistleri faşist yönetimle güçleri oranında mücadele ettiler. 12 Eylül Anayasa'sına hayır kampanyası çaplı bir şekilde yürütülerek ülkemizde tek muhalif sesi yaptığı çalışmalarla TSİP yükseltti. Bu çalışmalar sırasında pek çok parti üyesi tutuklanıp işkence gördü, cezaevlerini boyladı. Faşist yönetim TSİP'in çalışmalarını durduramadı. 5 generalden biri olan Tahsin Şahinkaya'nın yolsuzlukları ile ilgili olarak yeni bir kampanya başlatan TSİP, bu kez daha da ağır saldırılarla karşılaştı. Bütün bunlara karşın parti kadrolarında ve üyelerinde yılgınlık yaşanmadı.

Dünyada ve SSCB'de yaşanan olaylar TSİP'in de gündemine geldi. Çıkarılan Görüş dergisi aracılığı ile Gorbaçov'cu düşünceler parti üst yönetimince dergide propaganda edilmeye başlandı. Dergi bir süre bu propagandasını sürdürdü. O dönemde Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde aldığım 8 yıllık mahkumiyeti bitirmek üzereydim. Çıkmamla birlikte parti içinde bu sağa savrulma anlayışı ile ödünsüz mücadele ettim.

Sonuç olarak; parti üst yönetiminde bulunan arkadaşlar kararlarını çoktan vermiş oldukları için bir an önce partiyi kapatmak istiyorlardı. Son merkez toplantısına kadar mücadele ederek partiyi her koşulda sürdüreceğimizi onlara açıkça söyledim ve o andan başlayarak Gorbaçov'cu düşüncelerin karşıdevrimci olduğunu ilan ederek yollarımızı ayırdık. Onlar SBP, BSP ve ÖDP serüvenine atılarak topu birlikte hak ettikleri yollarında yürüdüler. Arkadaşlarla hemen partinin yayın organlarından İlke dergisini çıkararak partinin propagandasına giriştik. Verdiğimiz sözü yerine getirerek 3 Ocak 1993 tarihinde bir genel kurul toplayarak Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni yeniden açık alana taşıdık.

Buraya gelmeden önce parti programı tartışıldı ve değişen yeni duruma uygun olarak bir parti programı hazırlandı. Program Genel Kurul'da kabul edilerek çalışmalar bu program ışığında sürdürülmeye başlandı.

Devam edecek.


SAYFA BAŞI

ANA SAYFA