turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


İŞKENCEYE KARŞI ÇIKMAK

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

03 EKİM 2016

İşkence bir insanlık suçudur. Kime yapılırsa yapılsın karşı çıkılmalıdır. Eğer böyle bir anlayışı içselleştirmemiş bir toplumsak bilmeliyiz ki, kısır bir döngü içinde döner dururuz. İşkence bugün bize yapılır, bir de bakmışsın ki bir başkaları da pekâlâ işkencenin kurbanı olabilirler. Bu yüzden de doğru olan işkenceyi savunmak değil, hukuku her aşamada üstün kılmaktır. Yok, eğer hukukla işimiz yok deniliyorsa ki çoğu zaman öyle deniliyor, işte ozaman da hiçbir şekilde ilkellikten kurtulamayız.

Her ne sebeple olursa olsun ortalıkta bir işkence iddiası dolanıyorsa, o ülkenin demokratik kitle örgütleri ve çeşitli kurumları harekete geçmeli ve işkence kesinlikle önlenmelidir. Oysa biz ve bizim gibi ülkelerde işkence neredeyse kanıksanmış görünüyor. Kim ya da kimler iktidarda iseler kendileri gibi düşünmeyenlere ve hatta suçlu oldukları kanıtlarla kesin olanlara işkence yapılabileceğini rahatlıkla savunabiliyorlar. Bir başka deyişle iktidarlar işkenceye sıfır toleransla yaklaşmadıkları için işkence sanki hukukun bir parçasıymış gibi kanıksanıyor ve işkence de sürgit devam ediyor.

Biliyorsunuz, bugüne kadar iktidarla birlikte onca zaman ülkeyi birlikte yöneten Ferhullahçı ve Amerikancı unsurlar 15 Temmuz 2016 tarihinde bir darbeye yeltendiler ama başarılı olamadılar. Bu yaşanılanların karşılığı elbette ki hukukta vardır. Devletin görevi böylesine ağır bir suçu işlemiş olanları yargının karşısına çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarına yardımcı olmaktır. Yoksa işkenceyi her aşamada olağan hale getirip insanlık suçu işlemek değildir. Kim olursa olsun, adaletli davranıldığında etkili sonuçlar alınılacağını kimse aklından çıkarmamalıdır.

AKP Milletvekili Mehmet Metiner'i tanımayanınız yoktur. İşte o kişi öyle bir laf etmiş ki, ne düşünürseniz düşünün bu sözlerin arkasının karanlık olduğunu anlamakta zorlanmazsınız. Metiner, "işkenceye inceleme yok" diyerek sizce ne demek istemektedir? Hani, basında Fethullahçılara işkence yapıldığı ileri sürülüyor ya, işte Mehmet Metiner bu konuda herhangi bir inceleme yapılmasın istiyor.
Niye?

Çünkü Mehmet Metiner, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fethullahçıların kendilerine ihanet ettiğini düşünerek ceza almalarının yanında bir de kendilerine işkence yapılmasını olağan sayıyor. Bu yüzden de herhangi bir inceleme yapılmasın ki, yapılan işkenceler varsa üstü örtülsün, unutulup gitsin düşüncesinde.

Siz şu yaşamın cilvesine bakın ki, dünya görüşümüz yüz seksen derece zıt olan Fethullahçılara da işkence yapılmamasını bizler savunuyoruz. Daha düne kadar ne istedilerse verilen, devletin en üst kademelerine kadar tırmanmalarının önü açılarak devletin ele geçirilmesinde birlikte davrandıkları, her türlü nimeti cukkalayıp mutluluk yollarında yürüyüp yağmurlarda birlikte ıslananlar şimdi düşman kardeşler olmuşlar birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Birbirlerinin gözlerini oyarken de hukuk mukuk bir kenara atılsın isteniyor.

Sizce garip değil mi? Her konuda suç birlikte işlenmiş, bir taraf "kandırıldık" diyerek kendisini masuma çıkarmış ve öteki taraf ise hesap verir konumda. Yani suç sayılan konularda aynı gemidelermiş ama birisi üstünlük sağlamış paçayı kurtarırken ötekisi ise okkanın altına gitmiş. Gitmekle kalmamış bir de işkence ile karşı karşıya kaldıkları iddiası var. İşte bu iddianın ortaya çıkmaması için AKP Milletvekili Mehmet Metiner; "işkenceye inceleme yok" diyebiliyor.

Aslına bakarsanız AKP iktidarının ve milletvekillerinin savundukları çok da bizi şaşırtmıyor. Biliyorsunuz Alpaslan Durmuş, adı çocuk tacizciliğinde geçen Ensar Vakfı ile içli dışlı biri. Böyle biri sanki liyakati varmış gibi alınmış Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na getirilivermiş. Bu durumda sonuç ne olur dersiniz? Bizler peşin peşin söyleyelim. Eğitimin için bir güzel edilir.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık politikasını Menzilciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikasını da Ensarcılar belirlerlerse; sonuç Fethullahçıların konumundan milim farklı olmaz.

İnsanlık suçu ve görülmemiş bir ilkellik olan işkenceyi de Mehmet Metiner gibiler çıkar; gözümüzün içine baka baka savunmaya devam eder.

Durum buyken daha ne söyleyebiliriz ki?

Gerçeği görebilmeniz için hangi şiddette ışığa gereksinimiz var biraz da bizler sizlere soru soralım olmaz mı?


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI


ANA SAYFA