turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


ZORBALAR

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

05 ARALIK 2016

Adam başbakan mı yoksa bir kahvede gelişigüzel konuşan biri mi belirsiz. Bakın Kayseri'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım nasıl bir inci döktürmüş? "Kafa kaldıranların kafasını eze eze bu duruma geldik" demiş ki gerçekten de akıllara ziyan bir konuşma bu. Her şeyden önce Bu anlayış AKP ve saray iktidarının iktidar anlayışının nasıl bir anlayış olduğunu ortaya koyuyor ki ne denli tehlikeli sularda yüzdüklerini söylemenin bile gereği yok.

Bu sözlerin hem de iktidarda olanlarca söylenmesinin ne anlama gelebileceğini gerçekten de hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir önyargıya gerek duymaksızın düşündüğümüzde bu sözlerin söylendiği bir ülkede hukuk devletinden söz edilmesinin olanağının olmadığını anlamakta kimse zorluk çekmeyecektir. Çünkü bir hukuk devletinde iktidar dahil, kim ya da kimlere karşı işlenen bir suç söz konusuysa bile o ülkede suç işleyenler, bağımsız yargı önünde hesap vermek konumundadırlar. Bu işleyişin dışında hiçbir merci kimsenin ne kafasını ezebilir ne de böyle bir işleyişi olağan görmenin olanağı vardır. Yok, ülke hukuk devleti değil, bir zümre zorla iktidarı gasp etmiş ve de faşist bir diktatörlük kurmuşsa ol ülkede olup bitenler elbette Başbakan Binali Yıldırım'ın söylediği gibidir. Ha bu işleyiş bir de kabile devletlerinde yaşanabilir ancak.

Şimdi; Binali Yıldırım'a sormak istiyoruz. SİZ BUGÜNE KADAR KİMLERİN KAFASINI EZE EZE BUGÜNLERE GELDİNİZ BUYURUN AÇIKÇA SÖYLEYİN. Gerçi bu sözü söyleyen kişinin ağzından çıkan bu sözler laf olsun diye söylenmiş değildir elbette. AKP iktidara geldiğinden bu yana pek çok konuyu bahane ederek hukuk dışına çıkmak konusunda hiç ama hiç tereddüt bile etmiş değildir. Gerektiğinde işçisinden, emekçisine, köylüsünden esnafına, öğrencisine kadar hemen her çevre hak mı istedi, bir şekilde tepesine çullanılıp ancak polis devletinde yaşanacak olan yol ve yöntemlerle herkesin üzerine gidilmiş ve görülmemiş zorbalıklar uygulanmıştır.

Yurttaşına kumpas kuran bir devleti bizler daha önce de gördük görmesine de AKP iktidarı dönemindeki gibilerine asla tanıklık etmedik. İnsanlar; AKP iktidarının zorbalıkları yüzünden yıllarca cezaevlerinde kaldılar. İşlerinden olanlar çoluk çocuklarıyla açlığın pençesine atıldı. Toplum bugüne kadar görülmemiş boyutlarda baskı ve zulümlere uğratıldı. Vurgun, soygun, adam kayırma, zorla gazete ve televizyonlara el koyma, ihale yolsuzlukları, kara para aklamalar, rüşvet özetle aklınıza ne kadar eze eze sözcüğünü karşılayan şey varsa AKP iktidarı ve daha sonra AKP ve saray iktidarına dönüşen bu iktidar tarafından gerçekleştirildi. İş böyle olunca Başbakan Binali Yıldırım'ın Kayseri'de söylediği söz; Merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler cinsinden bile değil. Öylesine aleni söylenmiş bir söz ki, ne inkara yeltenilebilir ne de eze eze sözcüğü lafı kıvırtarak değiştirilebilir.

Sizin anlayacağınız bu söz AKP ve saray iktidarının 15 yıllık uygulamalarının gerçek bir özetidir. Bu yüzden de bütün ülkenin yurttaşları bu sözün hesabını sormak için ayağa kalkmalı ve Binali Yıldırım gibi hukuk tanımazları iktidardan bir an önce alaşağı edip zorbalığa methiye düzenlere fırsat verilmemelidir. Hani bu sözler yerinde söylenmiş sözlermiş gibi bir de orada bulunanlarca alkışlanmıyor mu, burası da gerçekten oldukça düşündürücüdür. Yani demek istiyorum ki, AKP ve saray iktidarının suç çemberi içinde salt isimlerini bir çırpıda sıralayacağımız kimseler yoktur. Bu çember oldukça geniştir. Bu yüzden de Başbakan'ın dediği gibi bunlardan kafaları ezile ezile değil de evrensel hukuk kuralları çerçevesinde mutlaka hesap sorulmalı ve hesapta, kitapta öbür tarafa bırakılmamalıdır.

AKP ve saray iktidarı kilitlenmiş ve büyük bir çıkışsızlık içindedir. Ekonomi, dün söylediğimiz gibi ipini kırmış, direksiyon iktidarın elinden hepten çıkmıştır. Dolayısı ile iktidarın ülke olanaklarını bugüne kadar har vurup harman savurması yüzünden ekonomiyi rayına oturtmak olanağı da kalmamıştır. Bu yüzden de çılgınlaşmışlar, sağa, sola kumpas kurup kafaları eze eze bugüne geldiklerini söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir.

Uzatmayalım; Binali Yıldırım'ın sözleri ağır suç niteliğindedir.

CHP tarafından bir an önce kafaların nasıl ezildiği de belgelenerek Binali Yıldırım hakkında gensoru verilmeli, Binali salt bu sözleri yüzünden bile olsa yargı önünde hesap vermelidir.

Aksi düşünüldüğünde bu gibi kafaların Türkiye'yi ne büyük çıkmaza sürükleyecekleri bir an bile olsun akıllardan çıkarılmamalıdır.