turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


'MİLLETİ TEHDİT Mİ EDİYORSUN'

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

10 OCAK 2017

Yeni Şafak gazetesi biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen bir gazete. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini çarpıtarak 'MİLLETİ TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ' başlığını atmış bugün. Bir söz vardır "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" diye, işte bu söz tam da AKP ve saray iktidarına ve de yandaşlarına öyle bir yakışıyor ki demeyin gitsin.

Dün; TBMM'nin Dikmen kapısında çeşitli kuruluşların Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili görüşlerini açıklamak ve protestoda bulunmak isteyen demokratik kitle örgütleri, CHP, TSİP gibi partilerin katılmak için oraya geldiği bir eylem söz konusuydu. Bu eyleme daha başından itibaren polis; polis köpekleri, basınçlı su ve gazla müdahale etti. Polisin tavrı o kadar düşmancaydı ki olsa olsa bu kadar olur cinsindendi. Gördüm ki bazıları orda polisin bu tavrı karşısında şaşkınlığa uğradılar. Çünkü bazı arkadaşlar benzer eylemlere fazla katılmadıkları için doğal olarak da polisin getirildiği noktayı haklı olarak da yeterince bilmiyorlar.

Sonuçta orada bulunan demokratik kitle örgütleri, parti ve yurttaşlar Anayasa değişikliği ile ilgili duyarlılıklarını gösterecek, görüşlerini bir basın bildirisiyle açıkladıktan sonra dağılacaklardı. Böylesine doğal hak bile polis tarafından bilinçli bir şekilde kullandırılmadı. Polis orada toplanan yurttaşların üzerine yüklendi. Gaz, basınçlı su ve köpeklerle kalabalığı dağıtmak için harekete geçti. Sanki orada bulunanlar zorla meclise girecekler ve meclise el koyup görevlerini yapamaz hale getireceklermiş gibi bir muamele gördüler. CHP milletvekillerine bile polis kalkanlarla müdahale ederek itiş kakış muamelesi çekti. Bir milletvekilinin dişi kırıldı.

Şimdi gelelim şu 'milleti tehdit mi ediyorsun' sözlerine. AKP ve saray iktidarı millet deyince sanırız aklına tarikat ve cemaatler geliyor olmalı ki onlardan başka kimseyi millet yerine koymuyor. Orada bulunan Ankara Baro Başkanı ve diğer avukatlar, CHP'liler, TSİP'liler, Halkevleri üyeleri diğer demokratik örgüt üyeleri niyeyse milletten sayılmıyor. Üniversiteler, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler hiç ama hiçbir kesim TBMM'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle getirilen anayasa değişikliğini tartışmayacaklar, değişiklikle ilgili görüşlerini dile getiremeyecek ve hatta protesto bile edemeyecekler birileri kalkıp milletten söz ederek yavuz hırsız rolünü gözümüzün içine baka baka oynayacak öyle mi? Siz zaten milleti çoktan silmişsiniz. Millet yerine koyduğunuz kesimlerse biat kültürü ile bir yerlerinden bir yerlere bağlı kimseler ki onlar zaten millet olabilselerdi sizin bu ülkeyi batırma politikanızın karşısına çıkarak size anayasa değişikliği yaptırmazlardı. Sizin millet deyince aklınıza biliyoruz tarikat ve cemaatler geliyor ama onlar da zaten millet olabilme kültüründen yoksun kimseler.

Polisiniz işçilerin karşısında, polisiniz ilerici, devrimci, sosyalist parti ve demokratik kitle örgütlerine göz açtırmıyor, en küçük bir gösteri bile zorla bastırılıp dağıtılıyor, insanlar hukuk mukuk gözetilmeksizin içeri atılıyor, bir de kalkıp Kılıçdaroğlu'nu kast ederek; 'MİLLETİ TEHDİT Mİ EDİYORSUNUZ' diyebilme pişkinliği gösteriyorsunuz öylemi? Milleti kimin tehdit ettiğini göremeyecek denli gerçeklere gözlerinizi kapamışsınız siz. Sizin için ne demokrasinin ne demokratik hak ve özgürlüklerin ne de hukukun üstünlüğünün bir kıymeti yok. İlan ettiğiniz OHAL'i de kullanarak ülke insanlarının ensesinde boza pişiriyorsunuz da yine de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsunuz.

Sahi siz ve sizleri ne bağlıyor? İnsanlık derseniz hak getire. Demokrasi kültürü sıfır. Bir yere yaranmak için oylarınızı gizli kullanmanız gerekirken inanılmamış markaja alınmışsınız. Evet oyu vermek için ya göstermek ya da fotoğrafını bir şekilde çektirerek bir yerlere bakın beni görün ben oyumu istediğiniz gibi verdim demek gereği duyuyorsunuz, sonra da kalkmış utanıp sıkılmadan milletten söz ediyorsunuz öyle mi? Biraz utanıp sıkılsanız millete ahır kültüründe kalmış muamelesi çekmezsiniz.

Kısacası bu ülkenin bütün yurttaşlarını tehdit eden sizsiniz. Hiç unutmayın ki tehdidinizin karşılığını da alacaksınız. Milleti tehdit etmek neymiş, adım adım diktatörlüğe ülkeyi götürüp rampalamak ve kaosa sürüklemek nasıl bir suçmuş onunla da yüzleşeceksiniz.

Evet, Anayasa değişikliği ile ilgili olarak bütün gücüyle mücadele veren CHP'nin desteklenmesi bu milletin katında gereken desteği kesinlikle görecektir.

Dün meclis kapısına gelmeyen gelmeyi düşünmeyen diğer bütün sol ve sosyalist yapıları da bir kez daha uyarıyoruz. Dün orada olmalıydınız, bundan sonra yapılacak gösterilere de katılmanız gerekir. Yoksa AKP'nin millet yerine koyduğu tarikat ve cemaatlerle karşı karşıya kalıp kendinizle yüzleşmekten asla yakanızı kurtaramazsınız.

Bizden söylemesi…