Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor

turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


EĞİTİMDE NEREYE GİDİYORUZ?

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

14 EYLÜL 2017

Bilindiği gibi AKP iktidarı işe "dindar ve kindar" gençlik yetiştirme arzusu ile başlattığı yürüyüşünü eğitimde çok ileri aşamalara taşımış bulunmaktadır. Açıklanan yeni müfredata baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan şey; cumhuriyet ve bilim düşmanlığının en üst noktalarda seyrettiğini görmekteyiz.

Bu nedenle de Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak tüm anne ve babaları uyarıyor, bütün okullarımızda ilerici, devrimci, demokrat ve sosyalist güçlerin bu uygulamalara karşı çıkmaları gerektiğine döne döne vurgu yapıyoruz. Bu nedenle de parti olarak her yerde bu konunun üzerine gideceğimizi ve eğitimde çağdışılığa ve dinci gericiliğe geçit vermeyeceğimizi özellikle belirtiyoruz.

Bilimsel eğitim çocuklarımızın hakkıdır. Bu nedenle de tüm çocuklarımıza eşit olarak uygulanma zorunluluğu vardır. AKP iktidarı çocuklarımızın bu hakkını gasp ederek geleceğimizi karartmak istemektedir. Bu nedenle eğitim gerçek anlamda çökertilmiş karanlık günlere doğru hızla yol alınmaktadır.

Bu nedenle demokrasi güçleri ne çocuklarımızı ne de ülkemizin geleceğini bu karanlık yobaz sürüsüne teslim edecek değildir. Dolayısıyla kabul edilmez olan AKP'nin eğitim müfredatına sonuna kadar karşıyız ve bu uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Biz sosyalistler eşit ve bilimsel eğitimi savunduğumuz gibi eğitimin paralı olmasının da sonuna kadar karşısındayız. Oysa AKP ve saray iktidarının uyguladığı eğitim sistemi ile çocuklarımızın tartışılmaz olarak hakları olan eğitim hakları gasp edilmektedir.

Yine baktığımız zaman AKP'nin iktidarının eğitimi sistemli olarak gericileştirdiğini görmekteyiz. İktidar tarafından bilinçli şekilde getirilen 4+4+4 sistemi ile birlikte imam hatip okulları ortaokul düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Dinsel içerikli derslerin ağırlıkları giderek arttırılmış, bilim adına ne varsa müfredattan aynı ölçüde kapı dışarı edilmiştir. Eğitim kurumlarında çağdaş ve bilimsel eğitimden yana olan eğitimciler baskı altına alınmış, eğitim ticarileştirilerek öğrenciler bilinçli olarak özel okullara yönlendirilmiş, imam hatip okullarının sayısı arttırıldıkça arttırılarak öğrencilerin buralara yönlendirilmesi için parasal teşvik de dahil hemen her yola başvurulmaya çalışılmıştır.

Kim ne söylerse söylesin AKP ülkeyi ortaçağ karanlığına sürüklemek istemekte olup aynı anlayış eğitim alanlarında da bütün hızıyla sürdürülmektedir.

Eğitimde koşar adım sürdürülen gerici anlayışa üstüne üstlük bir de tarikat ve cemaatler karıştırılmıştır. Sözü edilen tarikat ve cemaatler "değerler eğitimi" adı altında çocuklarımızın kafasını yıkayacak ve onlara hurafelerle dolu bir eğitimi vermek için her yolu deneyeceklerdir. Bugün okullarımızda felsefe, resim, müzik ve bütün önemli dersler neredeyse yok edilmiş, var olanların içerisine ise dini içerikli konular eklenerek eğitim eğitim olmaktan çıkarılmıştır.

Evet, bu bir şeriat isteğidir. Çocuklarımızın kafası bu anlayışla yıkanıp geleceğin küflü kafaları yetiştirilmek istenmektedir ancak bizler bu karanlık gidişe izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.

AKP'nin eğitim müfredatı laikliğe aykırıdır. Bu yüzden de ülke hızla karanlığa itilmek istenmekte, eğitimin dini ağırlıklı olması bir yana aynı zamanda da Sünni mezhep ağırlıklı olması da ayrıca manidardır. Eğitimin içine monte edilen şu başlıklar gerçek anlamıyla ürkütücü ve gelecek açısından korkunçtur. Bu müfredatta; "Cihat, helal, haram, kul hakkı, İslam Ceza Hukuku, gaza" gibi kavramlar "değerler eğitimi" adı altında neredeyse bütün konularda işlenmesi gereken dersler haline getirilmiştir. 1. Sınıf öğrencilerine müzik yerine ilahi öğretilmeye kalkışılması, orta öğrenim öğrencilerine ise bilinen dinci anlayışa bağlı olarak "hela, haram" gibi konular öğretilecektir. Sonuçta cihatçılığı övmeye kalkışan laiklikle çatışan bir eğitimi kabul etmenin olanağı yoktur.

Yeni eğitim müfredatı ile birlikte tüm derslerin içeriği dincileştirilmiştir. Biyoloji dersi azaltılmış, bu derste işlenen evrim kuramı müfredattan tamamıyla çıkarılmıştır. MEB'in çıkardığı EVRİM KURAMI'nın yerini "ramazan ayı ve oruç, peygamber sevgisi, dua ve ibadetin hayatımızdaki yeri gibi konular almıştır. Bu hareket doğrudan çağdaş bilimsel eğitime karşı duyulan düşmanlıktır ki asla kabul edilemez etmeyeceğiz de.

AKP iktidarı cumhuriyet düşmanı olduğu için cumhuriyetle ilgili konular neredeyse yok sayılmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemi es geçilirken Osmanlıya yerinme üst seviyelere çıkarılmıştır. Eğitimin özünü cumhuriyet düşmanlığı ile karartan AKP iktidarı ülkemizdeki aydınlıktan yana onca birikimi ise yok saymaya yeltenmiştir. Dolayısıyla bu gidişin karşısına bilimden yana, aydınlığı savunan laik güçler kesinlikle dikilecek, AKP'nin gerçekleştirmek istediği dinci devlet hayaline geçit vermeyecektir.

AKP iktidarının eğitim anlayışı çocuklarımızın kafasının içini kin ve düşmanlıkla doldurmaktan ibarettir. Bu yüzdendir ki bütün okullar imam hatip okullarına dönüştürülmek istenmekte gerici ve halk düşmanı düşünceler yeni müfredatta adeta kutsanmaktadır.

Ülkemizde bilimse eğitimden yana olan güçler olarak AKP'nin eğitimi gericileştirme plan ve programına karşı çıkmalı ve gücümüzü birleştirmeliyiz. Çanakkale'de düzenlenen Adalet Kurultaya bu bağlamda atılan olumlu bir adımdır. Yine CHP'nin gerçekleştirdiği Eğitim Çalıştayı'nın da önemini burada vurgulamamız gerekmektedir. Haziran Hareketi'nin ODTÜ vişnelikte düzenlediği Eğitimle ilgili çalışmalarını da dikkate değer bulmaktayız.

Sonuç olarak çağdaş ve bilimsel eğitimle ilgili atılan ve atılacak olan bütün çabaların daha bir üst seviyeye çıkarılması için Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak diyoruz ki güçlerimizi birleştirelim gerici ve karanlık eğitimle çocuklarımızın ve ülkemizin yarınını çalmaya yeltenenlere izin vermeyelim…