turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


KİM BU BEKİR BOZDAĞ?

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

12 OCAK 2018

Anayasa Yüksek Mahkemesi; Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili bir karar vererek hak ihlaline hükmetti ve ilgililerin serbest bırakılmasına karar verdi. Bu kararın arkasından ilgili ağır ceza mahkemesi Anayasa Yüksek Mahkemesi’nin bu kararına uymadı ve sanıkların avukatlarının serbest bırakılma istemini geri çevirdi. Bu kararı emsal sayan bazı sanıkların serbest bırakılma istemleri de geri çevrildi.

Kararın alınmasının arkasından da hemen bütün çevrelerde konu ile ilgili çetin bir tartışma başlatıldı. Bu tartışmalarda Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmasını savunanlar da var savunmayanlar da. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşı çıkanlar genellikle AKP ve saray iktidarının ya doğrudan bakanları ya da AKP ve saray iktidarını her koşulda destekleyenler.

Yargı ile ilgili biz diyeceğimizi dediğimiz, iktidarın ülkede yargıya çektiği operasyonu tüm yönleriyle anlattığımız, ortada hukukun falan bırakılmadığını açık açık belirttiğimiz için konuya fazlada ekleyeceğimiz bir şey yok. Ancak bu yeni durumda söylenecek şeyler olduğunu da belirtmeden geçmemizin olanağı yok.

Bildiğiniz gibi ülkemizde yargı bağımsızlığından söz etmenin olanağı kalmamıştır. Yargının neresinde görevli olursa olsun hiç kimse bağımsız ve hukuk çerçevesinde düşünecek durumda değildir. Bir hukuk insanı gibi davranacaklar bu koşullarda başlarına nelerin geleceğini çok iyi bildikleri için ne şiş yansın ne kebap hesabından bir davranış içindeler. Bir kısmı ise militanlaşmış ve iktidar görevlisi gibi davranmayı kendilerine bir görev addetmişlerdir.

Doğal olarak durum bu merkezdeyken bu iktidarı hiçbir karar memnun etmemekte, bu yüzden de ülkemizde tam anlamıyla bir hukuk garabeti yaşanmaktadır. Bir başka deyişle tek hak arama merci sayılan yargı hukuka uygun davranmayacağı düşünüldüğü ve de davrandığı için yurttaşların da hak arama yolları tam anlamıyla kapatılmış bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin dünkü kararı ne kadar yerinde bir karar olursa olsun kimsenin ne hikmetse taktığı yoktur. Bunun sebebi de tabiî ki de sadece iktidar değildir. Anayasa Mahkemesi’nin çelişkili kararları da bu mahkemenin kararlarına duyulan saygıyı yok etmiş bulunmaktadır.

Bir kez şu gerçeği bir açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. TBMM nasıl Anayasa’ya aykırı yasa çıkaramazsa çıkarsa bile bu yasa Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilirse OHAL ortamında da iktidar Anayasa’ya aykırı KHK çıkaramaz. Çıkarırsa Anayasa Yüksek Mahkemesine başvurulduğunda Anayasa Mahkemesi bu kararı görüşür ve iptali yönünde karar verir. Bu Anayasa Yüksek Mahkemesi’nin görevidir. Oysa AYM; kendisine yapılan başvuruyu görevi dışında sayarak gündemine almayı ve görüşmeyi reddetmiştir. Durum bu olunca da AYM’nin ister isabetli kararları olsun ister isabetsiz kararları olsun yaptırımları olsa bile kimsenin katında ciddiye alınmaz durumdadır..

Nitekim AYM tutuklu Mehmet Altan ve Şahin Alpay’la ilgili hak ihlali yapıldığı kararı verse de bu karar ne alt mahkeme ne de iktidar ve destekçileri çevresinde olumlu karşılanmaz, daha da önemlisi ağır suçlamalara varacak eleştirilere kapı aralar.

Nitekim Adalet Bakanlığı yapmış, kendisi de sözüm ona bir hukukçu olan Bekir Bozdağ’ın ağır eleştirilerini okuyunca tam da yukarıda yazdıklarımı düşündüm. Şimdi gelelim Bozdağ’ın twitlerine;

"Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz; ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

"Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir." Demiştir.

Şimdi soruyoruz;

SİZ KİMSİNİZ Bekir Bozdağ?

Bu ülke babanızın çiftliği mi?

Yasa dediğiniz şey sizin oyuncağınız mı?