turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


ALEM NESİL ALEM YÖNETİCİLER

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

20 OCAK 2018

Biliyorsunuz; Bilal Erdoğan, Kocaeli’nde yapılan toplantıda oraya gelen imam hatip okulları temsilcilerine; “siz artık Recep Tayyip Erdoğan neslindensiniz” demiş, bir sürü de zırva söz söyleyerek yığınla insanın tepesini attırmıştı.

Bu toplantıya katılan öğrencisinden, valisine, valisinden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na kadar bir alemdiler doğrusu. Sözü edilen neslin özü özeti ise şu; bilimden uzak, biat kültürü ile ve herkesi düşman gören bir anlayışla yetişmiş koşullu ve kefen giymeye meraklı topluluk.

Buradan geçiyorum, İstanbul’da bir hemşirenin girişimleriyle pek çok sayıda çocuğa tecavüz edilip hamile bırakılma olayına. 18 yaşından küçük yaşta hamile kız çocukları ister devlet ister özel hastanelere başvursunlar savcılığa bildirilme zorunluluğu olmasına karşın bildirilmemiş, soruşturma açılması ise bizzat İstanbul Valiliği’nin izin vermemesi üzerine engellenmiştir.

Konu ile ilgili olarak basının önüne çıkan vali ise pişkin pişkin soruşturmaya niçin izin vermediğini değil de konunun yargıya aksettiğin yargının vereceği kararın ya kendisinin tutumunu onaylayacağını ya da izin vereceğini söyleyerek ona göre davranacağı yönünde sözler söylemesi bu kesimlerin yasaya karşın nasıl da keyfi bir şekilde davrandıklarını göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir.

Aynı tutum ve davranışın bir benzerinin de Sağlık Bakanı tarafından sergilenmesi de çürümenin boyutunu gözlerimizin önüne sermektedir. Yaşananlarla ilgili olarak sorumlulardan hesap sorulacağı yerde, bu konuyu bir dilekçe ile başhekimliğe bildiren hemşireden sorulmuş ve hemşirenin görev yeri değiştirilmiştir.

Yani sizin anlayacağınız AKP ve saray iktidarı 16 yıllık iktidarı döneminde hem alem nesil hem de alem yöneticiler yetiştirme konusunda oldukça başarılı olmuştur.

Hem kimse bu hastane kayıtlarına bakıp da çocuk yaşta hamile kalan kızlarımızın sayısını bu rakamlarda diye de düşünmesin. Görünenin dışında kalanların sayısı akıllara durgunluk verecek sayılardadır kesin.

Peki, bu durum niye böyledir?

Bir ülkede din adına konuşarak kız çocuklarının evlenme yaşı ile ilgili abuk subuk bir sürü herze yumurtlayanlar bu kadar çokken ve hatta bu işin içinde devletin resmi bir kurumu olan Diyanet de yer alırken elbette kız çocuklarına tecavüzlerin sayısı da akıl almayacak kadar artacaktır. Hem bu sapık amaçlıların sayısının AKP iktidarı ile birlikte artmış olmasını da kimse bir rastlantı olarak düşünmemelidir. Bu işin arkasında dini politikaya alet eden ve toplumu din kurallarına göre yeniden düzenlemeye kalkan, hak tanımaz, hukuk tanımaz, temel insan hakları ile ilgili her şeyi çiğneyip geçme politikası izleyen AKP iktidarıdır. Toplum yaşamına müdahaleye hazır cemaatler, tarikatlar ortalıkta cirit atıp okullarımıza musallat olurken bunlara bu görevler iktidar tarafından verilmiş değil midir? Bu çevrelerin okullarda okutulmak üzere yazdıkları kitaplara baktığınız zaman dudaklarınız uçuklar dudaklarınız.

Son olarak, Kadıköy’den Adalar vapuruna binenleri örnek olarak gösterip, onların giyim kuşamları ile ilgili had bilmez küfür nameleri, kitap diye okullara sokanlar kimlerdir acaba?

Konuyu uzatmayalım bu sapık çevrelerin rıza sözüne sarılarak çocuk tecavüzünü olağan gösterme halleri yok mu akıllara durgunluk veren had bilmezliktir. Bu yüzden de kimsenin bu olayların üstünü kapatmaya hakları yoktur. Sorumlulardan hesap sorulmalı, iktidarın bu teşvik edici tutum ve davranışları mahkum edilerek daha fazla toplumumuza zarar vermelerinin önün mutlaka ama mutlaka kesilmelidir.

Çocuklarla ilgili kim ki cinsel sapıklıklarını olağanmış gibi açıklar ve de kamuoyu önünde utanmadan sıkılmadan dile getirirse onların da hesabı kesinlikle görülmelidir.

Yoksa bu toplum kadınlara ve çocuklara yapılan bunca zulmü ne kaldırabilir ne de kaldırmak zorundadır.

ALEM OLANLARA DUYURULUR…