turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


TAVAN YAPAN YAĞCILIK

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

03 NİSAN 2018

Önce şu haberi arkamıza yaslanıp derin bir nefes alalım ve okuyalım.

Çocukluğunda bir hedefi olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde artık hedefinin olduğunu ifade eden Alatepe, "Şu an da benim bir hedefim var; 2023. Ben hedefli bir insan oldum onun sayesinde. Bu ülkenin hedefi olduğunu onun sayesinde öğrendim. Benim çocuğumun hedefi var; 2053. Doğmamış torunumun hedefi var; 2071. Bu hedeflere giderken, umuyoruz ki onun yaşı 2023’e yetecek. Ha 2053’te de şöyle piri pak bir dede olur, başımızda olur burayı yönetir, bize hala bilgisini birikimini aktarır, çünkü bir dünya lideri o. Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim."

"Ümmetin ona çok ihtiyacı var"

Alatepe sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ona çok ihtiyacımız var. Ümmetin ona çok ihtiyacı var. Esenyurt’un Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı var. Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var. Onun için ona buradan desteği göndermek zorundayız.”

Bu sözleri işitince şaşırdık mı, şaşırmadık. Çünkü bu zihniyette olanların hem akıl işleyişinde hem de algılamalarında bir sorun var. Gerçi bunlar kendilerini çoktan ümmet toplumuna alıştırmışlar ama Türkiye insanı bir ümmet topluluğu değildir. Bu toplum insanlık tarihinin kaydettiği aşamalar içinde yoğrulmuş, gelişimini iyiden ve güzelden yana ağırlıklı olarak koymuş, eşit yurttaşlıktan yana sosyal bir topluluktur. Bu gerçekleri bir türlü içine sindirememiş olanlar için gerçeklerle örtüşmese de yağcılıkta sınır tanımıyor olması bu gibilerinin ülkeye ve ülke insanına ne kadar zararlı olduklarını da göstermesi açısından oldukça ilginçtir.

İşin yağcılık boyutu ile fazla ilgilenmeyeceğiz, çünkü tarih ne kral soytarılarından söz etmemiş, yağcıların iz bile bırakmadan bu dünyadan geçip gittiklerine tanıklık etmiştir. Dolayısı ile bunca yağcılığın uyduruk insanı Esenyurt Belediye Başkanı yerine getirilen Alatepe için de hüküm aynıdır. Geldi, iz bırakmadan gitti. Gerçi Alatepe dilinin döndüğünce 2023’ten, 2053’ten ve 2071’den söz etmiş etmesine de bu sözlerinin hiç mi hiç kıymeti harbiyesi yoktur. Bırakalım verdiği bu tarihleri 1 yıl sonra yapılacak seçimlerden sonra bile adı bir daha duyulacak mıdır bilinmez.

Ama bunların ortak bir yanları var. Alatepe ve benzerlerinin ne dünyadan haberleri var ne de bunları görecek kadar yorumlama ve anlama yetenekleri. Neymiş efendim “ümmetin ona çok ihtiyacı varmış. Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yokmuş ama Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı varmış. Esenyurt’u kaybederseymiş AKP, Kudüs’ü, İslam’ı, Mekke’yi kaybedermişiz.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin dünyadan haberi yok. Mekke kaybedilmemiş gibi konuşuyor sanki. Suud Krallığı Mekke’yi emperyalist ABD’ye satalı yıllar oluyor. Keza İslam’ı da SSCB varken “Yeşil kuşak” projesine uygun olarak da emperyalizme satanlar aynı soyun soyundandılar. Mekke’nin çoktan satıldığını görmeyen Ali Murat Alatepe nasıl olmaktadır da Suudi Krallığı’nın yüz milyarlarca dolar silahı ABD’den almasını görüp anlayamaz. O Suudi Krallığı ki, bugün İslam dünyasında yaşanan acıların en başta örgütleyicisi ve para akıtanıdır. Geçenlerde ABD Başkanı Trump'la görüşen Suudi Prensine Trump’un ne söylediğini de duymamış olmalı Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu’nun yerine atanan Ali Murat Alatepe. Trump, Suudi Prensine sattıkları silah için bu sizin için çerez parası bile değil diyerek adeta dalga geçmiyor muydu? Bu kadar dalga geçilen bir ülkenin Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke kentinin kaybedilmediğini düşünmek için gerçekten de insanın aklıyla birlikte bütün melekelerini yitirmiş olması gerekiyor ki Alatepe’nin konuşması böylesine bilinç yoksunu bir konuşma.

İşin şurasına hiç karışmayız. Bir belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin önünde çöpçü mü olacak, Alatepe gibiler ömürlerini Recep Tayyip Erdoğan’a mı verecekler bizi hiç mi hiç ırgalamaz. Zaten böyleleri fazlalıktı der geçeriz. Ancak 16 yıllık iktidarı döneminde Türkiye’ye neler olduğunu, bunun sorumlularının da en başta Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da sorgulamadan geçemeyiz.

Bize göre; göz göre göre Türkiye ekonomisi batağa saplanmıştır. Ekonominin kağıt üzerinde verilerinin değiştirilmesi ile de hiçbir şey değişmez. Hak ve özgürlükleri yok ederek, milyonları kuru ekmeğe muhtaç hale getirerek, herkesi susturmak için en ağır baskı mekanizmasını işleterek, sürekli şovenizm dalgasını kabartarak bir yere varılamaz.

Ey Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe; senin bunca anlam yüklediğin kişinin ülke yönetimi bu haldeyken, senin de hükmün olsa olsa şamar oğlanı kadardır.

Bilmem ki ağır mı kaçtı biraz…