turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


HEYECAN YOK SONUÇTA YOK

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

27 NİSAN 2018

Ülkemizde faşist anlayışı bütün çıplaklığı ile işleten ve uygulayan bir iktidar söz konusudur. Durumu bu şekilde tespit ettikten sonra faşizme karşı demokrasi güçlerinin mücadelesinden söz edebiliriz. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak demokratından sosyalistine kadar hemen herkesin yer aldığı bir mücadele ile bunları iktidardan alaşağı etmenin bir yolu kesinlikle bulunmalı. Bizim çaba ile yürüttüğümüz çalışmalarda düşüncelerini aldığımız pek çok sendika ve parti de aşağı yukarı bu yönde düşünceler dile getirdiler.

Durum böyle olduğu halde faşizme karşı ortaklık bir güç birliği sağlanamıyorsa o zaman konu genel hatlarıyla düşünüldüğünde çok daha ciddiye almamız ve üzerinde durmamız gereken nedenler olduğunu açık yüreklilikle ortaya koymamızda yarar var. Sendikalar genel olarak kitle örgütleri asgari müştereklerde birlikteliği açıkça dile getirdikleri halde böyle bir güç birliğinin sağlanamamış olması sendika ve demokratik kitle örgütlerinden çok siyasal yapı olarak ortaya çıkan partilerden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu birlikteliğin önünü kesen neden nesnel olarak partilerin tutumları yüzündendir.

Bu konuda sorun en soldan burjuva demokratına kadar sıralayacağımız yapıların bir nedenle böylesi bir güç birliğine uzak durmalarından ileri gelmektedir. İleri sürülen dilimizde pelesenk haline gelmiş ortalama bir değer bile taşımayan “evet bizler de asgari müştereklerde güç birliğinden yanayız” söylemidir. Bu sözleri kolaylıkla söylüyor oluşumuza karşın bir türlü söylediklerimizin ruhuna uygun bir adım atmıyor oluşumuz sol ve sosyalist güçler açısından açık bir çıkışsızlıktır.

TSİP olarak başlattığımız görüşmeler genellikle sendika ve demokratik kitle örgütleri yönünden başarılı olmuş olsa bile iş partiler düzeyine geldiğinde değişmekte ortaya konuştuğumuz bir yan yana gelişten öte gidememektedir. Ve hatta bazı sosyalist partilerle görüşme bile yapılabilmiş değildir. Çünkü onların işi başlarından aşkındır ya da işçi sınıfını seçeneksiz bırakmayacaklarından o denli eminlerdir ki bir araya gelişe bile sıcaklık gösterilmediğinden görüşme yapmaya gerek duyulmamıştır. Bu nesnel durumun ve erken seçim kararı alınmasının arkasından son görüşme CHP ile yapılmış, sonu itibariyle öyle bir döneme girilmiştir ki işte bu yüzden bu görüşmelerin gerekliliği de bizler istesek de ortadan kalkmıştır. Çünkü seçime girsin ya da girmesin demokrasi güçleri içinde gördüğümüz partilerle bu çalışmanın yararı şimdilik farklı seyrettiği için bitirilmiştir.

Kendileriyle görüşmek istediğimiz ama görüşemediğimiz partilerin bazıları ile erken seçim kararı alınmasından dolayı görüşme isteğinin bir yarar getiremeyeceği sonucuna varılmış bazıları da zaten ‘devrimci’ çalışma yaptıkları için görüşme isteğinde olmamışlar.

TSİP olarak bizde bu gerçekler ışığında şimdilik bu konuyu raporlaştırarak kendileri ile görüştüğümüz kardeş örgütlere sunmayı bir görev sayıyor, çabalarımızı ileri bir tarihte yeniden gündeme getirmek istiyoruz. Bizim görüşlerimizi dinleyen, bize görüşlerini açıklayan bütün sendika ve partilere teşekkür ediyoruz.

Yine biliyoruz ki faşizme karşı mücadelede bu denli isteksizlik ve ve heyecansızlık hali iyiye işaret etmiyor. Bu yüzden de heyecanımızı hiçbir koşulda yitirmeden çabalarımızı sürdüreceğimizden bütün dostlar emin olmalıdır.

Teşekkürler…