turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


VE Ş. KOÇHİSAR’DA SOL VE SOSYALİSTLERİN BAĞIMSIZ ADAYI

"Nesrin Koçak Ayrancı"

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

11 ŞUBAT 2019

Bugüne kadar ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi sol ve sosyalistler kendi seçeneklerini ortaya koyup halkımıza “bizler de varız” bağlamında kalıcı, güven verici, yığınların katında umut ışığını yakan bir çalışma yapabilmiş değildir dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü ortada Fatsa’da bir Terzi Fikri gerçeği vardır. Daha başkalarını da sayabiliriz ama hepimizi Fikri Sönmez kardeşimizin temsil ettiğini düşündüğüm için işin bu yanını kısa tutmak en iyisidir diye düşünüyorum.

Buradan yola çıkarsak ülkemiz geniş emekçi yığınları bizleri tanımalı, bilmeli ve nasıl bir belediyecilik anlayışı ile halkımızın karşısına çıktığımıza, eğer seçilirsek neler yapacağımıza tanık olmalılar ki “demek ki bir başka dünya da varmış” diyebilsinler.

Evet, gerçekten de bir başka dünya vardır o da ilericilerin, demokratların, devrimcilerin, sosyalistlerin dünyasıdır. O dünyada yakınlarını kayırma yoktur. O dünyada yüksek bir istekle hem de hiçbir karşılık beklemeksizin halkımıza hizmet etmek isteği vardır. O dünyada hak vardır, hukuk vardır, eşitlik vardır. O dünyada kimse bulunduğu yerin rantını yemeye kalkamaz. O dünyada ne yolsuzluk, ne hırsızlık ne de başkalarının alın terini cebe indirip köşeyi dönmek gibi bir amaç söz konusudur. İnsan merkezli, emeğe saygılı, üreteni gözeten, kollayan bir anlayış her şeyden önce gelir.

O dünyada yarınımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi koruyup kollamak ve onlara iyi bir gelecek sunmak amacı güdülür. Bunun için kimseyi ayırmaksızın fırsat eşitliği gözeterek bir eğitim anlayışı ile gençlerimizin donanımı sağlanır. O dünyada kadınlarımız ayrıcalıklıdır. Ayrıcalıklıdır çünkü yaşamın onca yükünü çekiyor olmalarına karşın karşılaştıkları olumsuzluklar ve kadınlarımıza yönelik şiddet söz konusu bile edilemez. Eğitim ve insanca yaşam herkesin hakkıdır ve kadınlarımız herhangi bir nedene bağlı olmaksızın bu haklardan eşit şekilde paylarına düşeni alırlar.

O dünya da yaşam ve gelecek kaygısı ile kimsenin yaşamı zindana çevrilemez. Herkese iş, herkese aş zorunluluktur. Yaşlılarımız ülkeye yaşamları boyunca hizmet ettiklerinden onların yaşamını da güzelleştirmek için elden ne geliyorsa yapılır.

Kapitalizmin doymak bilmeyen hırsları ve insan doğasına aykırılığı yüzünden ırmaklarımız, göllerimiz, denizlerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, kentlerimiz rant uğruna yağmalanamaz, kirletilemez. Birileri milyonlar vursun diye sanayi atıklarını ırmaklarımıza, denizlerimize bırakıp doğayı da, insanları da yok etmeye kalkamaz. Kalkamaz çünkü bütün bunların nedeni kapitalizmdir ve bu düzen yıkılmak zorundadır.

Bizim dünyamızda işçilerimizin, üreticilerimizin alınterinin üzerine kimse konmaya kalkamaz. Bizim dünyamızda para kimdeyse sultan da odur, güç de ondadır, o istediğini yapabilir anlayışı hükümsüzdür. Bizim dünyamızda kimse karanlığı savunamaz, Cumhuriyete burun kıvıramaz, kimse şeriat isteklerini halka bir seçenekmiş gibi sunamaz. Başkalarının üzerinde din sömürüsü yaparak üstünlük taslayamaz. Kimse etnik kökeninden ve inançlarından dolayı ayırt edilemez. Eşit, kardeşçe ve barış içinde bir yaşam bizlerin ilkesidir.

Yargı kimisine farklı, kimisine daha farklı adalet dağıtamaz. Herkes ama herkes yasalar önünde eşittir.

Evet, daha yazacağımız pek çok şey vardır. Bu görüşlerimizi de yeri ve zamanı geldiğinde her fırsatta dile getirip sizlerle paylaşacağız. 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Ş. Koçhisar’da bir basın açıklaması ile adayımızı açıklayacağız.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak gösterdiğimiz bağımsız adayı pek çok ilerici, demokrat, devrimci ve sosyalist kesimlerin destekleyeceğini biliyoruz. Başarı gelirse ki geleceğini düşünüyoruz.

Hepimizin başarısı olacak.

Bu nedenle herkesi ama herkesi bizimle dayanışmaya çağırıyoruz.

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA