turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


DAYATMALARA HAYIR!

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

08 MAYIS 2019

Hiç kuşkusuz YSK’nın hukuksuzluğuna ve AKP ve MHP’nin dinci, gerici ve faşist dayatmalarına karşı BOYKOT arkası getirildiğinde önemli bir mücadele yöntemidir.

Ancak arkasında durulamayacak ve arkası getirilemeyecek BOYKOT seçeneği yerine göre bu seçeneği savunanların ayaklarına da dolanacağı bir gerçektir. Hem öyle görünüyor ki AKP ve MHP ittifakının olağanüstü yöntemlere başvurmasının önü kesildiğinde de İstanbul seçimlerini kazanmalarının hiçbir şekilde olanağı yoktur. İşlenen hukuk cinayetlerine ve AKP ve saray iktidarının tutumuna baktığımız zaman çok ama çok büyük öfke duymamak olası değildir. Soldan sadece etkisiz bir kesimin BOYKOT çığlıkları atması ve bu tutumu devrimci tek seçenek diye savunmasının da başta işçi sınıfı olmak üzere geniş halk kitlelerine kazandıracağı bir şey yoktur. Çünkü arkasında dikkate değer bir güç birikimi söz konusu bile değildir. Hele de BOYKOT seçeneğinde CHP yer almıyorsa sonuç tavşanın dağa küsüp de dağın haberinin olmaması gibi bir şeydir.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak bütün bu maddi gerçeklikleri önünüze koyduk ve İstanbul seçimlerinde BOYKOT yerine sandığa gidilmesine karar verdik. Hem bu kararı alırken bin dereden su getirip sosyalizm adına şu şöyle olursa iyi sonuçlar getirir diyerek mücadeleyi ters yollara sürmeye de gerek görmedik. Bu yüzden de partimiz bütün İstanbul halkına çağrı yaparak sandığa gidilmesi ve oyların CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na verilmesi gerektiğini bütün açıklığı ile savunuyor. Yok, savunmak yetmez, partimiz oyların Ekrem İmamoğlu’na verilmesi için de bütün gücüyle çalışmaların içinde olacağını demokratlara, ilericilere, devrimcilere ve sosyalistlere açıklıyor ki amasız fakatsız bir mücadele örgütlenebilsin ve iktidarı ve YSK’sıyla halkımızın iradesini hiçe sayanlar almaları gereken dersi alabilsinler.

1 Nisan 2019 tarihinden başlayarak iktidarın uygulamaya kalkıştığı baskı ve zulmü her fırsatta dile getirdik. İktidarın faşist anlayışlarını bir bir ortaya koymaya çalıştık. Yığınlarda yaratılmak istenen korku ve yılgınlığın boşa çıkarılması için çaba harcadık. Bütün bu görevleri yerine getirirken de dinci, gerici ve faşist diktatörlüğün ipliğini pazara çıkarmaya çalıştık ve her fırsatta geniş demokrasi güçlerinin birlikte davranarak faşizmi nasıl alt edeceklerine yönelik görüşlerimizi tek tek dile getirdik. İşte bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi, işin iktidar tarafından nerelere getirildiğinin bilinciyle bu kez salt bir şeyler yapmalı diyerek işin geçiştirilmesini düşünmüyoruz ve diyoruz ki altını döne döne çizdiğimiz bütün demokrasi güçlerini harekete geçirmeli ve ortaklaştırarak demokrasi ve halk düşmanlarını İstanbul’da bozguna uğratmalıyız. Kuşkusuz, seçim çalışmaları boyunca, mazbatası verildiği güne kadar, mazbatası verildikten sonra ve YSK’nın hukuksuz bir şekilde karar verip seçimleri yenilettiği andan şu içinde bulunduğumuz an ve sonrasında yüksek bir enerji ve moralle yığınların önüne çıkan ve yığınlara umut veren Ekrem İmamoğlu’nun yanında yer alınmasını savunuyor, bu enerjiyi hiçbir gücün alt edemeyeceğini düşünüyoruz.

Partimizin özverili üye ve yöneticileri, partimize yakınlık duyan bütün dostlar, ilericiler, devrimciler ve sosyalistler sizleri kenetlenmeye çağırıyor, 24 Haziran sabahına kadar görülmemiş bir özveri göstererek faşizmi dayatmak isteyenlere derslerini hep birlikte verelim diyoruz.

Şurasını aklınızdan hiç çıkarmayın ki tarihi fırsatlar her zaman bizlerin önünün açıldığı, yığınların kendileri için mücadeleye atıldığı zamanlarda çıkmaz. Bazen de fırsat en kötü zamanlarda ve karşımızda yer alanların en güçlü gibi göründükleri anlarda da çıkabilir. Evet, İstanbul seçimleri iktidarla YSK’nın bazı üyelerinin ortaklığıyla iptal edilmiştir. Kuşkusuz bu hukuksuzluğu ve hukuksuzluğa imza atanları unutacak değiliz. Ancak bu kararı tersine çevirmek gibi bir görevimizin olduğunun da bilincinde olmalıyız.

Sonuç olarak partimiz gibi davranacak daha başka partilerin ve örgütlerin de olduğunun bilincindeyiz. İstanbul seçimlerinin demokratlar, ilericiler, devrimciler ve sosyalistler için bir kaldıraç göreceği ve her şeyin güzel olacağı günler için mücadele etmenin tam zamanı diyor, kitlelerin önünde hiçbir gücün duramayacağını bütün inancımızla belirtiyoruz.

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA