turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


PARAN VARSA VATAN SENİNDİR

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

14 HAZİRAN 2019

Parası olanlar her şeye egemendir. İstedikleri gibi yaşar, istedikleri gibi gezer tozar, istedikleri gibi de başkalarının üzerine zalimce egemenliklerini kurabilirler. Şimdilerde TBMM’ye bir kez daha getirilen askerlikle ilgili yasa teklifi bu gerçeği bir kez daha gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. İnsanların emeğini sömürerek ve haklarını vermeyerek mal, mülk ve para sahibi olanlar şimdilerde kalkmışlar ülkeleri için alın teri döküp emek verenlere ölmenin yolunu gösteriyorlar. Kendileri içinse para her kapıyı açmak için el kiri…

Sisteme yakın duranlar neredeyse meclisin ağırlıklı bir kesimini oluşturdukları için sözümona askerlikle ilgili bu denli önem arzeden bir yasayı güya tartışıyorlar. Hani olur da birilerine birileri bir şey söylerse hiç değil zevahiri kurtarmış olacaklar. Bu yüzden de işin özü gözden kaçırılarak yok nöbet tutacak asker kalmazmış da savunmamızda ciddi bir boşluk söz konusu olurmuş da diye tartışıp duruyorlar. Oysa işin özü bunlardan hiçbirisi değildir. İşi özü doğrudan sorgulanamayacak olan burjuva milliyetçiliğinden uzak yurtseverlik olarak ele alınmalıdır. İnsanlarımızın doğrudan yaşamlarını etkileyen ve hatta bazılarının yaşamlarına mal olacak olan askerlikle ilgili bir yasa çıkarılmak isteniyorsa bu söylediğimiz gerçek asla gözardı edilemez, edilmemelidir de.

Biz komünistleri herkes bilir ki bizler her zaman bedelli askerlik anlayışına karşı olduk. Birileri hem kendilerini nasıl bu denli yetkili görüyorlarsa çıkmışlar yok yoksulluk içinde yaşayan gençlerimize ya para bulur verir askerlik yapmazsınız ya da canınızı ortaya koyar size biçilen süre içinde askerliğinizi tıpış tıpış yaparsınız diyor. Bir başka deyişle zaten elinde avucunda üç kuruşu olmayanlardan para, para olmazsa canlarını istiyor. Bugün mecliste 1 kişi ile bile temsil edilmeyen partimiz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) yurtseverliğe fiyat biçilen bir anlayışı asla kabul etmez, aksine bunları savunanları tüm halkımız önünde deşifre ederek mahkum eder.

Sermaye düzeninden yana olanlar her şeyin bir fiyatı vardır diye düşündükleri için insan hayatının da bina gibi, arsa, araba, soğan, sarımsak, un, bulgur, et, süt vb. gibi alınıp satılacağını düşündüklerinden gelin şu bedeli bir fiyatlandıralım diye bakıyorlar olaya. Bunların hiçbirinin aklına çıkıp da yurtseverliğin değerinin fiyatlandırılamayacağı gelmiyor. Yani sizin anlayacağınız bunlar tozutmuş aslında. Öyle ya iktidara para gerekli. Gerekli olan para bulunmak zorunda olduğuna göre oturur düşünürsün ne kadar para gerekli, bu parayı kaç kişiden alabilirim diye sonra da kaldırırsın parmakları tam da bu anlayışa uygun bir yasayı geçirmiş olursun TBMM’nin Genel Kurulu’ndan.

Bir düşünün, ülkemizde insanlar iş bulamıyor. Milyonlarca işsizimiz var. Bulanların aldıkları aylık ise ev kirasını zor karşılar. İşte bu yüzden burjuva düzenini savunanlar kendi sistemleri içinde bile olması gereken adaleti sağlamaktan çok ama çok uzaklar. İşsizden ve çalışandan sen nasıl bulursan bul ver bana 30 bin bilmem ne kadar para, bulamazsan da git askerliğini yap derken, parası olanın bir ziyafette harcarken elinin bile titremediği kişiye de ver paranı yapma askerliğini diyorsun. Hani kapitalist sistemin adaleti olmaz ama sorarsak da bir şey kaybetmiş olmayız. Ey bu düzenin savunucuları nerede sizin adaletiniz ha nerede?

Şimdi bu yasa konuşuluyor ya aslında işin özü ülkemizde uzun zamandır kapitalizmin savunucuları profesyonel ordu anlayışına geçmek istemektedirler. Çünkü onlarda biliyorlar ki profesyonel ordu demek iktidarın emriyle hareket eden ordu demektir. Bu yüzden de ordu aracılığı ile birileri sürgit düzenlerini devam ettirmek istemektedirler. Bir başka deyişle bu anlayış geniş emekçi yığınlarının tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallanması demektir ki böylesine bir silahlı gücün oluşturulmasını sosyalistlerin kabul etmesinin hiçbir şekilde yolu yoktur.

Bize göre askerlik bütün yurttaşlar için zorunlu olmalı, barış zamanında ülkenin kalkınması ve imarı için bir işlev yüklenirken ülke haksız bir saldırıya uğradığında da yurtseverlik görevini üstün bir özveriyle gösterebilmelidir. Bunun için de profesyonel ordu anlayışından hem ülke yararına hem de emperyal amaçlar gütmemek için uzak durulmalıdır. Ayrıca düşüncesi, yaşam biçimi her ne nedenle olursa olsun eline silah almak istemeyen kimselerin eline de zorla silah tutuşturulmamalıdır. Onlar görevlerini pekâlâ kamuda verilecek olan bir görevi yerine getirerek de yapabilmeliler.

Sonra gelelim şu sömürücü güçlerin, dincilerin ve şovenistlerin hep vatan diyerek kendilerini var etme gayretlerine. Bu anlayışın ipliği salt bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde ipliği pazara çıkmıştır ama bir daha değinmekte yarar vardır diye düşünüyoruz. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya kaldığında parası olanlar, dinciler, şovenistler düzenlerinin bozulacağı düşüncesiyle kıllarını bile kıpırdatmazken hatta yurtseverlere tuzaklar kurarken bunların aksine komünistler ister dünyanın öbür ucunda ister ülke içinde hemen koşup vatan savunmasında yerlerini almamışlar mıdır? Almışlardır. Vatan Hainliği ile suçlanıp onlara dünya dar edildiği halde acaba gerçeğin yüzü niye sizlerin karalamalarınızla aynı değildir? Eee peki, 1950’lerde ülekeyi NATO’ya sokmak ve ABD’nin bir eyaleti haline getirmek isteyenler karşısında canlarını siper edip Menderes’in bu isteğine karşı çıkanlar komünistler değil miydi? 1960’da dünyanın her yerinde patlak veren emperyalizm karşıtı direnişlerin bir parçası da ülkemizde ayağa kalkmış olan sosyalistler değil miydi? Peki, niye sizler Amerikan 6. Filosu askerlerini komünistler denize dökerken filoyu kıble yapıp namaza durmuştunuz? Bunları yaparken çok mu vatanseverdiniz?

1990’larda ABD’nin her dediğini şıp diye yerine getiren işbirlikçiler gördük biz. Amerika’nın Irak’ı işgal etmesi için yırtınan, onlara her türlü askeri ve lojistik hizmet sunun şu an hala iktidarda olan AKP’yi de biliyoruz biz. İşte bütün bu saymakla bitiremeyeceğimiz nedenlere bağlı olarak biz komünistler yurtseveriz sizlerse birer işbirlikçisiniz. Dolayısı ile çıkaracağınız askerlikle ilgili yasanın da bu minval üzerine vücut bulacağını düşünüyoruz.

Sizler hem de beş para etmez politikalarınızla ülke evlatlarını Türkiye’nin harcında savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir sözü olmasına karşın ABD’nin isteği ile her yere sürmek görevini üstlendiniz. Şimdi ise bu yanlış politikalarınızdan çıkışınız ne yazık ki yok. Bu yüzden yoksul emekçi çocukları canlarını yitiriyor sizler onlara şehit deyip bunu bile çıkarınıza kullanmak istiyorsunuz. Canı yanan içi acıyan analara, babalara ise “vatan sağ olsun” dedirterek parsa toplamayı iki katına çıkarmanın peşindesiniz. Bize gelince; bizler ülkeyi sağ iktidarların acımasız yönetiminden kurtarıp sosyalist bir düzen kurmak istiyoruz. Bu yüzden de her şeyinize ama her şeyinize tepeden tırnağa karşıyız. Bu askerlik yasanıza da doğal olarak…

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA