turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


SÖZÜNÜN ARKASINDA DURANLAR ve DURMAYANLAR

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

05 ARALIK 2019

Bizim ülkemizde bildiğiniz gibi bir yalancı çoban öyküsü anlatılır. O öyküde çoban sürüye kurt girdiğini söyler, sürüdeki davarların sahipleri koşup giderler. Varırlar bakarlar ki ne sürüye kurt girmiştir ne de ortada böyle bir tehlike vardır. Sonra ikincisi gelir sonra üçüncüsü davar sahipleri yine oradadırlar ama durumun da değişmediğini gördükleri için çobana güvenleri iyice yok olur. Bir gün gerçekten de sürüye kurt dalar, çoban yardım ister ama davar sahiplerinden hiçbiri kalkıp da çobanın çağrısı için gitmezler. Kurtlar da sürüyü bir güzel kırar.

Şimdi gelelim son bir hafta içinde yaşadığımız bir olaya. Gerçi buna benzer o kadar çok şey yaşadık ki neredeyse sayısını unuttuk.

Bildiğiniz gibi NATO öyle şunu bunu kurtarmak için kurulmuş bir kuruluş falan değildir. Emperyalist/kapitalist ülkelerin doğrudan silahlı saldırı ve savaş örgütüdür. Bu gerçeği yeryüzünde hemen hemen bilmeyenimiz de yoktur. Dahası bu örgütün ABD emperyalizminin yeryüzünde çıkarlarını birinci derecede koruyan örgüt olduğu gerçeği de gün gibi ortadadır.

Daha önce sosyalizm düşmanlığı bahanesi ile kurulan bu saldırı ve savaş örgütü bugün SSCB’de sosyalizmin yıkılmasına ve sosyalist sistemin dağılmasına karşın yine de emperyalist/kapitalist dünyanın ağababalarının bilmem neden tayyare nedenlerine dayandırılarak Varşova Paktı dağıtıldığı halde dağıtılmamış varlığını bir tehdit aracı olarak sürdürmeye devam etmiştir.

İşte bu örgüt adına bir araya gelen NATO ülkeleri Rusya’yı kuşatmak için Baltık Planı hazırladılar. Bu plana Recep Tayyip Erdoğan imza koymayacağız dediği için bu plan uygulamaya konulamadı. Üstelik Erdoğan konu ile ilgili dünyaya ve özellikle de Türkiye kamuoyuna bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da özet olarak şöyle dedi.

NATO, PYD/YPG’yi terör örgütü saymadığı sürece siz de NATO’nun Baltık Planı’na olur vermeyeceğiz:

Aradan çok zaman geçmedi. NATO ülkeleri İngiltere’de toplandı. O toplantıda PYD/YPG ile ilgili olarak hiçbir karar alınmadığı halde, daha da önemlisi ABD’nin sözü geçen yetkilileri Türkiye’ye yönelik ağır tehdit içeren sözlerini yinelemeyi sürdürdükleri, diğer NATO ülkelerinin ise konu ile ilgili kıllarını bile kıpırdatmadıkları halde Türkiye NATO’nun Baltık Planı’nı onaylayıverdi.

Şimdi yaşanan bu gerçeğe bakarak sizler Recep Tayyip Erdoğan hakkında ne düşünürsünüz bilemem ama durum bir kez daha gözler önüne serilmiştir ki Recep Tayyip Erdoğan’ın estiği, gürlediği her şeyin hiç mi hiçbir hükmü yoktur. Hani ortada hiçbir şey olmamasına karşın öyle de bir numaraya yatılıyor ki sanki kapalı kapılar arkasında Türkiye alacağını almıştır. Oysa yarım saatlik bir Erdoğan, Trump görüşmesi sonrasında Trump’un sözleri gerçekten de şaka gibidir. Ne diyor Trump; Türkiye Suriye’de iyi iş çıkarmıştır.

Şimdi sormak gerekmez mi Türkiye’nin Suriye’de çıkardığı iyi iş nedir? Türkiye, Suriye’nin içine düşürüldüğü konumun önemli aktörlerinden biridir. Türkiye buraya geçen ve onca katliamı gerçekleştiren İslami terör örgütlerinin hamisi konumunda bir işlev yüklenmiştir. Ne yani, Afrin’e girildiği, El Bab operasyonu ve bugünkü ortama gelindiği, dün Amerika ile bugün Rusya ile devriye atıldığı, Suriye petrollerini ABD’nin eline bırakılmasında rol oynadığı için mi iyi iş çıkarmıştır gerçekten bilemedik.

Her şeye karşın, şu AKP’liler Recep Tayyip Erdoğan’da bir olağanüstülük aramıyorlar mı gerçekten de bütün bunlar olsa olsa akıl tutulması ile açıklanabilir. Dışarıya karşı iyi iş çıkarması rahibi, bilmem kimi, daha başka şeyleri istendiğinde şak diye yerine getirmekse gerçekten de iyi iş çıkarılmaktadır fakat AKP’liler tarafından yaratılmak istenen dünya lideri imajı da bugün için öyle anlamsızlaşmış öyle anlamsızlaşmış ki insanlar gülüp geçmeye başlamışlardır.

Durum ne kadar açık değil mi?

NATO’nun Baltık Planı’nı imzalamayacağız.

NATO’nun Baltık Planı’nı imzaladık.

Şimdi soruyoruz:

NATO’nun Baltık Planı’nı niçin imzalamayacaktınız?

Şimdi neden imzaladınız?

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA