turgutkocak2009@hotmail.com

GENEL BAŞKANIMIZ TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


GÖRECELİ ŞEYLER

TURGUT KOÇAK (GENEL BAŞKAN)

25 ŞUBAT 2021

İnsanla ilgili iyi güzel sıfatların sürekli üstünde durulmuş, bu sıfatların toplamından insanlığın kurtuluşa giden yolundan söz edilerek konu ile ilgili olarak sürekli kafa yorulmuştur. Her ne hikmetse bir dünya görüşüne sahip olmanın önemi ise pek akla getirilmemeye özen gösterilmiştir. Vicdan sahibi olmak demek sanki her şeyin reçetesiymiş gibi konuya çok daha fazla işlev yüklenmiştir. İyi, güzel şeyler ve vicdan sahibi olmak sanki kişinin dünya görüşünden bağımsız bir şeymiş gibi algılansın istenirken tüm insanlığın tek kurtuluş seçeneği olan sosyalizm gargaraya getirilerek laf ebeliğine boğulmak istenmiştir. Bu gerçeği anlamak isteyenlere sözümüz şudur. Soruna bu bağlamda bakanlar sonuçta burjuvazinin değirmenine su taşımak olduğunu bile fark ettirmeden inceden inceye kapitalist dünya görüşüne yaygın bir işlerlik kazandırmak gayretinde olduklarını da usturuplu bir şekildi yapabilenlerdir diyebiliriz.

İyi özellikler unutulmamalıdır ki görecelidir. Bu gerçekler ışığında pek çok konu ele alındığında ele alanlar açısından dünya görüşüne bağlı olarak farklı farklı sonuçların ortaya çıkacağı da unutulmamalıdır. İyi özellikleri kuşku yok ki insanlığın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan ve her türlü adaletsizliği, baskıyı zulmü uygulayan egemenler de bilmez değildir ama onların gerçeğinde bu sözünü ettiğimiz şeyler sadece ve sadece ustaca istismarı yapılan şeylerdir. Egemenlerin lider olarak karşımıza çıkardıkları kimseler bütün bunları bilir ve toplum mühendisi gibi davranırken zalimliği ve korkulan, çekinilen bir lider olma özelliğini de asla elden bırakmazlar. Çünkü böyle olunduğunda yığınların istenilen doğrultuda hareket etmelerinin sağlanması da bu tiplerin işini kolaylaştıracak ve kendilerine duyulan hayranlığın yanında kendilerinden korkulması gerektiğini de ekleyecektir ki sonuç itibariyle ortaya çıkan sonuç sömürücüler için ballı kaymaklı bir kazançtır.

Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi köşesinde bu konuyu ele alan Prof. Dr. Emre Kongar bu sıfatları diktatör liderler içini alt alta şöyle sıralamıştır:

Vicdansızlık, zalimlik, yalancılık, saygısızlık, sevgisizlik, merhametsizlik, kibirlilik, çıkarcılık, kendisine aşık olma hali, korkaklık.

Bu sözcüklerin her birisinin yan yana geldiğinde bir insana kattığını varın siz düşünün. Düşündüğünüz zaman göreceksiniz ki bu özellikleri taşıyan öne çıkmış tüm isimlerin nasıl bir sistemin insanı olduğunu bütün çıplaklığı ile görürsünüz. Ancak bu tür sıfatları kişiye kazandıran bilinmelidir ki dünya görüşüdür.

İnsanlık tarihine bir göz atıldığında söylemek istediğimizin sayısız örneklerini bulabilmek olasıdır. Bugün bizim ülkemizde de yaşananlara baktığımız zaman söylediklerimizi doğrulayan bir sürü örnek vardır. Bu yüzdendir ki hangi konuyu ele alırsak alalım bir dünya görüşü ile ilintilendirmemiz gerekir. Bütün bu aşağılık sistemlerin panzehirinin de sosyalizm olduğuna döne döne işaret etmek gerekir. Yoksa “cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla döşelidir” derken İşçi sınıfının öğretmeni Lenin boşuna söylememiştir.

Nasıl burjuvazinin insan sevgisi timsah gözyaşlarıyla anılırsa vicdanı da timsahın ağzından dökülen kanlardan ibarettir.


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI

ANA SAYFA