turgutkocak2009@hotmail.com

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


VE TÜRBAN MECLİSTE

TURGUT KOÇAK (Genel Başkan)

01 KASIM 2013

Dini politikaya alet edenler sistemli bir şekilde amaçlarına ulaşmak için çalışıyorlar. Ülkemizde %2-3 oranında olan bu dinci çevrelerin nasıl oldu da oyları %50'lere vardı dayandı? Onların adım adım iktidara gelmesini acaba kim ya da kimler sağladı? Onlar bastırdıkça geri adım atıp babalarında, dedelerinde hafız, imam arayan ve "benim babam" ya da "dedem de dinine bağlıydı, ezbere kuran okurdu" diyerek şirinlik maskesi ile toplumun direnç noktalarının kırılmasında kimlerin emeği geçmişti biliyor musunuz?

Sağ iktidarların sürekli olarak halkın dinini istismara yönelik girişimlerine karşı durmayıp bugün olduğu gibi "onların elinden türban silahını alacağız" benzeri sözlerle ülkenin dörtbir yanının kuran kursları ve İmam Hatip Okulu ve Liseleri açılmasına da seyirci kalanları anımsamıyor musunuz? Laiklik anlayışını salt söze indirgeyip eğitim sistemini allak bullak edenlerin karşısında da gerekli kararlığı göstermeyenlerin tutumlarının nelere mal olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün her okulun yanıbaşına İmam Hatip Okulu ve Lisesi tabelası asıldıysa ve eğitimin içine edildiyse bu gelişmeden kimler yararlanıyor dersiniz? Dün İmam hatip Liselerini arka bahçeleri gibi kullanıp binlerce dinci militan yetiştirenlerin kimler olduğunu da mı anımsamıyorsunuz? Bizim verdiğimiz vergilerler TRT Tekeli oluşturup kadınlara küfür anlamına gelecek programlar yaparak haritayı, pusulayı şaşıranları RTÜK'ün akladığından da mı habersizsiniz?

Neymiş efendim AKP'nin dini bütün muhterem hanım milletvekilleri hacca gitmişlermiş de inançları gereği haçtan sonra meclise türbanla gireceklermiş. Girdiler de. Peki, daha önce CHP adına açıklama yapan Loğolu'nun söylediklerini ne çabuk unuttunuz da; AKP milletvekillerinin meclise türbanla girişini AKP'nin elinden türban silahını almak adına olumlayıverdiniz? Loğoğlu'nun konuşmasının arkasından kaç gün geçti de bu konuşmayı yapılmamış sayıverdiniz? CHP'liler yanılıyorlar, sanıyorlar ki bu ülkenin %70-80'i türban takıyor? Oysa gerçek rakamlar %30 bile değilken niye bu çevrelerin oyununa gelerek halk dalkavukluğu yapmayı politika adına daha uygun görmek gibi bir yanılgıya düşüyorlar? Bugün ister CHP'li olsun, ister daha soldan kimseler olsun kadınla ilgili görüşlerinde gerçekten içtenlikliyseler şu gerçekleri görmemeleri olanaklı mı? Kadınların ülkemizde nasıl yaşayacaklarına, nasıl davranacaklarına erkeklerin karar vermesi şeklinde olan başörtüsü de dahil; olur diyenler, nasıl olmaktadır da kadın hakları savunucusu kesiliyorlar? Küçük bir araştırmayla kadınların erkekler tarafından ne hale sokulduklarını göremiyorsanız gözlerinize mil mi çekildi? Kadınlar; babaları, erkek kardeşleri, eşleri ya da ne bileyim erkek yakın akrabalar tarafından türban da içinde hızaya sokuluyor, onlar üstünden ar namus tertemiz gezmek gibi bir hakkı kendilerinde görüyorlarsa siz buna kadın haklarını savunmak mı diyorsunuz?

Ta uzaklardan kadınları şekle sokma eylemini BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da destekledi. En çok Kürk kökenli yurttaşların erkek egemen uygulamalardan zarar gördüklerini düşünürsek gerçekten de Demirtaş'ın verdiği demeç size anlamlı gelmiyor mu? Daha ileri gitmek istiyorum. Kendilerine sosyalist diyenler ama BDP yörüngesinde hareket edenler bugün nasıl olmaktadır da kraldan çok kralcı geçinerek türbanlı vekillerin meclise girmelerini olumlarlar?

Anlaşılıyor, bunların diyalektik materyalizmden anladığı da fasa fiso olmalı. Öyle ya öz biçimi değiştirir, ancak biçiminde öze etki ettiğini bilmeyecek kadar bilimi hafife mi alıyoruz yoksa?

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak AKP'nin meclise türbanla girilmesi operasyonunu da daha öncekilerin devamı sayıyor, bu girişime cepheden karşı çıkıyoruz. Bu gerçeği anlamayanları ise değil sosyalist burjuva demokratı bile görmüyoruz o kadar…

Ha bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdidine değinelim:

Ne diyordu Erdoğan? Türbanla meclise girecek kadın milletvekillerimizin kılına dokundurtmayacağız.

Mecliste Bülent Ecevit gibi milletvekilleri çıksa "atın bu kadınları dışarı" deseydi, ne yapacaktınız Sayın Erdoğan?

Yoksa mecliste polisinizin yarattığı Çanakkale Zaferi'den de mi üstün destanlar yazacaktınız gerçekten de bilmek istiyoruz.

Haydi çıkın söyleyin…


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI


ANA SAYFA