turgutkocak2009@hotmail.com

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


"HAİN"

TURGUT KOÇAK (TSİP Genel Başkanı)

08 ARALIK 2013

Bu sözcük ülkemizde siyasiler tarafından çok sık kullanılmıştır. Anlamı kısaca; ihanet eden demektir. 1950'lerden sonra bu suçlama ülkemizin ve dünyanın büyük ozanlarından Nâzım Hikmet için söylenmiş, hain suçlamasıyla Nâzım Hikmet ve komünizm aşağılanmak istenmiştir. Bu suçlamayı her fırsatta kullanan bir avuç soyguncunun ve emperyalist dünyanın temsilcilerine karşı ise Nâzım Hikmet'in yanıtı; "Nâzım Hikmet Vatan Hainliğine devam Ediyor Hâlâ" şiiri olmuştur.

Bu şiir şöyledir:

NAZIM HİKMET VATAN HAİNLİĞİNE DEVAM EDİYOR HÂLÂ

Vatan Haini

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamsonun
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.

Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.

Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
ben vatan hainiyim.

Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ

Bu şiiri niye anımsattığımızı merak ediyorsanız söyleyelim.

Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da esiyor yağıyor. Birilerini de eskimiş ve cıcığı çıkmış eski bir suçlama yöntemiyle suçluyor. Öyle ya; birine; "vatan haini" dediğiniz zaman akan suların duracağını sanıyor olmalı ki o da tıpkı Menderesler gibi aynı yönteme başvuruyor. Ancak; Sayın Recep Tayip Erdoğan bu tür suçlamanın Nâzım Hikmet'in şiiri ile tuzla buz olduğundan haberi yok. Şiiri dize dize okuduğunuz zaman bütün çıplaklığıyla görüyorsunuz ki, bu suçlama kabul edilmeyecek bir şey değildir. Hatta diyebiliriz ki onurdur.

Vatanı babalarının çiftliği, kasalarındaki para ve çek defterleri gibi görmek yurtseverlikse; o yurtseverlik biz ve bizim gibilere gerekmez. Bizleri açlığa, yoksulluğa, soğuğa, hastalığa mahkum ederek fabrikalarda çalıştırıp al kanlarımızı içmek yurtseverlikse bizim o taraklarda da bezimiz olmaz.

Bizler peşin peşin kabul ederiz vatan hainliğini. Vatanseverliği birileri geniş emekçi yığınlarının tepesinde polis copu olarak görüyor, ödenek ve maaşlarla ceplerini şişirmek sanıyorsa, varsınlar onlar bize vatan haini desinler gocunmayız.

Ülkeyi NATO ve Amerikan üsleriyle donatanlar, Amerikan bombası ve topu önünde secdeye duranlar eğer vatanseverse; varsın bizim adımız vatan haini kalsın ne gam. Ülke insanlarını tarihin kör karanlığına itip üstlerinde ter ter tepinenler iyi yurttaş ve de vatanseverse aman aman onlarla zinhar adımız yanyana anılmasın.

Bir bakalım AKP iktidarının başı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikalara ve de kullandığı "vatan haini" suçlamasına. Recep Tayyip Erdoğan başta; bu iktidarı oluşturanlar on yıl gibi kısa bir süre içinde Karun kadar zengin olmuşlar mıdır? Olmuşlardır. Böylesi zenginlikler insanı vatansever mi yapıyor? Demek ki Sayın Başbakan'a göre yapıyor. Recep Tayyip ve AKP iktidarını oluşturan zatı muhteremlerin Amerikancılıkta ve NATO'culukta kimse ellerine su dökemiyor mu? Dökemiyor. Vurgun, soygun, hak ihlali gırla mı? Kesinlikle, hem de belgeleriyle. Ülke yurttaşları açlığa, yoksulluğa ve her türlü kötü koşullara mahkum edilmiş mi? Edilmiş. Son 11 yıldır NATO'culuk ve Amerikancılık bunların tartışmasız uydukları politikalar mı? Kesinlikle. Yeni yeni üsler, radarlar ve patriotlar bunlar tarafından ülkemize konuşlandırılmış mı? Konuşlandırılmış. Amerikan emperyalizminin bölgemizdeki alçakça politikalarına alet olunmuş mu? Olunmuş. Ülke her geçen gün daha da karanlığa bunlar tarafından götürülüyor mu? Götürülüyor.

Bunlar gibi olmamak ve vatan hainliğine devam etmek, doğru yolda yürümek olup Nâzım Hikmet'in yol arkadaşlığıdır.

Öyleyse:

Şan olsun Nâzım Hikmet'e!

Şan olsun bize!


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI


ANA SAYFA