turgutkocak2009@hotmail.com

TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN YAZILARI

"HER GÜN"


SOL'UN KAFASI KARIŞIK

TURGUT KOÇAK (Genel Başkan)

11 OCAK 2014

Sol ve sosyalist sol geçmişte de farklı farklı yataklardan akıyordu akmasına ya, genel anlamda da olsa ortak değerleri vardı. Şimdi ise bu değerler yerini sadece ve sadece daha çok insanı nasıl peşimize takarız kaygısına dönüştü. Bu yüzden de geniş halk yığınları geçmişte şu ya da bu şekilde solun ya yanında ya da çeperinde dururken şimdiyse büyük ölçüde uzaklaştı. Bir başka deyişle adım atmadan bekleyişe geçti.

Niçin?

Şu Gezi Parkı gösterilerine baktığımız zaman nedenlerini anlamakta zorlanmayız. Gezi Parkı gösterilerine sadece kafası karışık sol katılmadı. O gösterilere niye "solcu" olmadıkları için burun kıvırdığımız on binlerce genç ve o güne kadar evinde oturup sokağa çıkmayan halkın çeşitli katmanlarında on binler katıldı. Uzun süren sokak hareketleri daha ileri bir noktaya sıçrayamayacaksa durdurulması gerekirken durdurulmadı. Bir anlamda "solcu"ların solculuk yapacağı bir ortam yakaladıklarını düşünmeleri ve katılan yüz binlerin enerjileri bitirildiği için ortada az sayıda "sol"cu gösterici kaldı. Az sayıda gösterici de süreç içinde eridi gitti.

Şimdi yer yerinden oynuyor. Türkiye'nin iç ve dış borçlarının toplamı kadar vurgun vurulmuş, Gezi Parkı gösterilerinde sokağa çıkan yüz binler nedense ortalıkta yoklar. 11 Ocak 2014 günü KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin başını çektiği yolsuzluklarla ilgili bir miting yapılacak göreceğiz ki katılım hiç ama hiçbir zaman Gezi Parkı gösterilerine katılan sayının belki de onda birini bile bulmayacak. Sonra da çıkacağız halkın duyarsızlığından söz edip kendi devrimciliğimizi bir güzel aklamaya kalkışacağız.

Ne yazık ki, hiç kimse kitlelerin bu mitinge niçin yığınsal olarak katılmadıklarını araştırmayacak. Konu ile ilgili kafa yoran birileri çıkarsa da, onların dile getirdikleri görüşlerse gerçekleri bulup çıkarmak olmayacak, olay ve olguların çeperinde dolaşmaktan öteye gidemeyecektir.

Şimdi biz, bir soru soralım: Ortalığa saçılan milyon dolarları götürenler kim ya da kimlerdi? Yanıtı çok açık. İktidarı elinde bulunduran AKP'ler. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorununun çözümü ile ilgili "Akil" insanları arasında kim vardı? KESK'in Genel Başkanı Lami Özgen. Bugüne kadar KESK, bir kez olsun bu konuyu gündemine alıp tartıştı mı? Tartışmadı. Bu durumda iktidarın yolsuzluğunun protesto edilmesinin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. O zaman KESK'e bağlı sendikalarda üye olan kamu çalışanları da böyle bir mitinge katılmaz. "Sol"cuların bu mitinge katılıyor olmasının da kafa karışıklıklarını gidermedikleri için fazladan bir değeri ve katkısı olmaz.

Bu yüzden Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak birçok konuda itirazımız var. Her boydan ve her soydan sistemle kimi zaman uzlaşı içinde, kimi zaman mücadele ediyormuş havasında görünen yapılar bu anlayışlarından vazgeçmedikleri sürece birlikte davranmayı yararsız, hatta umut kırıcı görüyoruz.

Umuyoruz ve biliyoruz ki, bu fetret devri uzun sürmeyecek.

Şimdilik umutvar bir durum yoksa da sol ve sosyalist sol güçler de, geniş halk yığınlarını da katarak mücadelesini devam ettirecektir.


TURGUT KOÇAK YOLDAŞIN "HER GÜN" BAŞLIKLI ÖNCEKİ YAZILARI


ANA SAYFA